SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Röstångagymnasterna

Policy

Föreningens policy

 • Vår verksamhet
 • Vision/Utveckling
 • Värdegrund
 • Att vara medlem
  - Ny medlem
 • Ledare
 • Domare
 • Styrelse
 • Utbildning
 • Antidoping, mobbning, droger
 • Sociala medier
 • Hantering av personuppgifter
  - GDPR 

 

Om Föreningen/organisationen 

Röstångagymnasterna är en ideell förening sen år 1995 inom truppgymnastik och parkour. Vår verksamhet utövas främst i Lunnahallen i Kågeröd men har även grupper i Röstånga. Vi är en tävlingsförening som tävlar på olika nivåer inom gymnastiken. Vi har barn- och ungdomsgrupper i olika åldrar från 7 år och uppåt där grupperna delas in utifrån kunskap och ålder. Utöver dessa grupper har vi även förälder/barngrupp och en grupp för de minsta som inte är på tävlingsnivå. Likväl som föreningen har gympa för barn och ungdomar har vi också vuxengympa. Vuxengympan är inte heller tävlingsinriktad. Föreningen har även en grupp för parkour där åldern är 10 år uppåt och inom denna sport tävlar vi inte. Idag har vi cirka 200 aktiva medlemmar.

 

Vår förening består av styrelse, ledare, domare och medlemmar. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, sponsorer och kommunala bidrag. Extra intäkter kan även förekomma genom arrangemang eller genom försäljning av lotter etc. Att tävla kostar och detta finansieras av föreningen men när vi tävlar på rikstävling kommer en del av kostanden stås från medlemmen. Detta är för kost, logi och tävling.

 

 

Utveckling & Vision 

 • Vår verksamhet strävar ständigt efter att få fler barn och ungdomar att börja idrotta. Att skapa ett intresse för idrott.
 • Vi arbetar även med att följa utvecklingen inom gymnastik och parkour och föra föreningen framåt.
 • Föreningen ökar med fler medlemmar och för att vi ska kunna ta emot alla och ha plats arbetar vi med olika möjligheter för att göra vår anläggning större och funktionell.
 • Vi strävar efter att ha ett gott samarbete med de andra grupperna som utövar gymnastik i andra delar av kommunen.
 • Vår vision är även att alla som vill träna gymnastik/parkour ska ha möjlighet till det i en trygg och säker miljö. 

 

Värdegrund

Som medlem i denna förening ska du:

 • Visa god kamratanda
 • Visa respekt mot alla
 • Välkomna alla och låta alla vara med i gympabubblan
 • Uppmärksamma om någon behandlats illa genom att prata med ledare/styrelse
 • Hallen ska vara en miljö där du som gymnast ska få möjlighet att utvecklas med hjälp och stöd från ledare och kamrater
 • Du ska behandla andra så som du själv vill bli behandlad

 

Svenska gymnastikförbundet har tagit fram uppförandekoden som föreningar kan utgå från i

sina verksamheter och även vi arbetar utifrån denna. Det som skrivs i uppförandekoden är:

 

 1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap inom gymnastiken.
 2. Vi underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
 3. Vi är goda förebilder.
 4. Vi respekterar allas lika värde.
 5. Vi respekterar utövarnas personliga integritet.
 6. Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.
 7. Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet i samband med gymnastikverksamhet.
 8. Vi ansvarar för utövarnas hälsa och välmående i samband med gymnastikverksamhet.

 

Medlem 

Som medlem har du ansvar för:

 • Följa föreningens regler
 • Betala avgifterna
 • Föra en konversation med ledare om man missar träningar eller inte vill tävla (observera att vi är en tävlingsförening)
 • Visa respekt, stötta och visa gott kamratskap gentemot dina lagkamrater och ledare
 • Det är önskvärt att varje medlem/förälder är aktiv i föreningsarbete så som medverka som funktionär vid arrangerade tävlingar och diverse försäljningar. Vi välkomnar även föräldrar in i styrelsen.
 • Det är önskvärt att medlem engagerar sig som hjälptränare eller tränare då det är på detta sätt som vi håller föreningen levande.

Ny Medlem

 • Som ny medlem placeras man i den grupp som passar bäst för den individuella utvecklingen. Detta sker efter riktlinjer som är framtaget för varje grupp. Observera att byte av grupp kan ske av ledare och detta för att skapa de bästa förutsättningar för individens utveckling.
 • Vid antagning ansvarar medlemmen för att vara närvarande de första gångerna efter meddelandet om antagning för att behålla platsen. Om inte detta är möjligt ska detta meddelas till ledarna. Varje ny medlem har 3 provträningar innan en bekräftelse krävs och medlemsavgift och träningsavgift kan skickas ut.
 • Som Ny medlem ansvarar man för att ha tagit del av de regler som gäller på tränings- & tävlingsgolvet.
 • Om det uppstår några oklarheter eller funderingar är det önskvärt att man tar kontakt med ledare direkt.

 

Ledare

Som ledare:

 • Representerar du föreningen under träning, tävling, uppvisningar o.s.v.
 • Ledarna ska ha en levande konversation med styrelse och även med resterande ledare från andra grupper.
 • Du ska uppträda professionellt och vara ett föredöme för gymnasterna. Du ska vara positiv och vägleda gymnasterna i sin utveckling.
 • Vara uppmärksam på om mobbing/hantering av droger eller andra preparat skulle förekomma och handla efter handlingsplanen.
 • Ledarna har ett ansvar att visa och följa föreningens nedskrivna värderingar så som gott kamratskap, allas lika värde etc.
 • Som ledare ska du ha utbildning utifrån den nivå din grupp är på och du har ett ansvar att hålla dig uppdaterad inom utbildningarna, redskapen och utvecklingen för gymnastiken/parkour. 

 

Domare

Det finns olika krav på hur många starter föreningen äger rätt till på regionens tävlingar. För att föreningen ska ha rätt till fler än 5 starter måste föreningen ha en aktiv domare hos TTK (tekniska truppkommité) och ska du ha fler än 14 starter måste man ha 2 aktiva domare.

 

Som domare ansvarar du:

 • För att uppfylla kraven för att föreningen ska äga starträtt
 • Uppföra sig utifrån TTK:s restriktioner och vara konsekvent i sitt dömande
 • Vidarebefordra om ändringar skulle förkomma inom de olika reglementena
 • Vara uppdaterad med dokumenten: Bedömningsreglermentet, Tekniska reglemente, Tävlingsbestämmelser, Redskapsreglemente, Arrangörsreglemente.
 • Medverka i olika forum och möte som anordnas av TTK

 

Utbildning 

För att våra medlemmar ska kunna utöva sin idrott säkert och tryggt är våra ledare utbildade på den nivå som krävs för sin ansvarsgrupp. Dessa uppdateras regelbundet och ledarna går regelbundet nya utbildningar som Svenska gymnastikförbundet anordnar.

 

Föreningen står för de utbildningar som krävs så våra medlemmar kan utöva sin sport på ett tryggt och säkert sätt. Som ledare ska du vara aktiv ledare inom föreningen efter  tbildningen ägt rum i 1 år annars får ledaren betala för utbildningen själv.

 

 

Styrelse

Styrelse ansvarar för:

 • Regelbundna möten med styrelsen
 • Anordna årsmöte
 • Regelbundna möten med ledare
 • Ekonomi
 • Finnas som stöd för ledare och gymnaster
 • Medverka i föreningens utveckling så som redskap, anläggning, föreningens vision

 

Antidoping, mobbning, droger

Vi är en förening som har nolltolerans mot doping, mobbning och droger. Vi arbetar aktivt med detta och är högst vaksamma om detta skulle förekomma ii organisationen. Det finns handlingsplaner som ska följas om något av fallen skulle förekomma.

 

 

Sociala medier

 • Föreningen använder sig av sociala medier så som Instagram, Facebook och egen hemsida.
 • Varje medlem ansvarar för att meddela någon ledare om man av något skäl inte får/vill vara med på bilder på sociala medier.
 • Det ska hållas god ton och skulle något av motsatsen förekomma får man först tillsägelse, skulle det dock återkomma kommer man att bli ombedd att sluta delta på dessa sidor.
 • Mycket av föreningens information kommer att skickas ut via mejl så varje medlem har ett ansvar att hålla sig uppdaterad för inte missa någon information.

 

Hantering av personuppgifter 

 • Föreningen hanterar medlemmars personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningen och GDPR.
 • För att föreningen ska kunna bedriva verksamheten behandlas personuppgifter efter olika ändamål som är kopplade till verksamheten. Verksamheten behandlar dessa uppgifter vid deltagande vid tävling, hantering av försäkring, avgifter & fakturering.
 
Föreningen har en egen fond man kan söka
Gå med i vår Facebookgrupp!
Följ oss på Instagram
Föreningskläder
Klicka på bilden!